0212 288 26 22  
   


Hizmetlerimiz: 

ESER SAHiBiNiN HAKLARI

Eser sahibi, özel ve genişletilmiş mülkiyet haklarina sahiptir.

Ana Başliklarla;

 • MANEVi HAKLAR
  • Umuma Arz Salahiyeti
  • Adin Belirtilmesi Salahiyeti
  • Eserde Değişiklik Yapilmasini Menetmek
  • Eser Sahibinin Zilyet Ve Malike Karşi Haklari
 • MALi HAKLAR
  • işleme Hakki
  • Çoğaltma Hakki
  • Yayma Hakki
  • Temsil Hakki
  • işaret, Ses ve Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma iletim Hakki olarak gruplanmaktadir.

Eser Sahibinin haklarina herhangi bir saldiri, tecavüz olmasi halinde Eser Sahibi HUKUKi ve CEZAi  yaptirimlarin uygulanmasini ilgili mahkemelerden ve makamlardan isteme hakkina sahiptir.

HUKUK DAVALARI

Türk Hukuk Sisteminde davalar üçe ayrilabilir:

 • Tecavüzün Giderimi Davasi; var olan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşi, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açilan davadir.
 • Tecavüzün Önlenmesi Davasi; henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davasidir; hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradiği maddi ve manevi zararin giderimi için tecavüz edene karşi maddi ve manevi tazminat davasi ikame edebilir.

Bunlarla beraber,  mali haklara tecavüzle ilgili olarak hak sahipleri lehine özel bir hüküm getirmiştir. Bu hükme göre ; Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dişi veya sözleşmede belirtilen sayidan fazla basilmiş, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayinlanmiş veya temsil edilmiş ise; izni alinmamiş eser sahibi, sözleşme yapilmiş olmasi halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibariyla uğradiği zararin en çok üç kat fazlasini isteyebilir. Yasaya göre, bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alinacaktir.

yni zamanda devam eden tecavüzün önlenmesi ve tespiti amaciyla mahkemelerden iHTiYATi TEDBiR ve TESPiT istenmesinde kanimizca büyük fayda vardir.

CEZA DAVALARI

 1. MANEVi HAKLARA TECAVÜZ HALiNDE
 2. MALi HAKLARA TECAVÜZ HALiNDE
 3. DiğER SUÇLAR

olarak ayrilmaktadirlar.

 

 
şair Sabri Sk. No:14 Kat:2 Mecidiyeköy/şişli/istanbul Tel: (212) 288 26 22 [email protected] www.ustapatent.com
LiveZilla Live Help